[1]
toimitus, L. 2022. English abstracts. Kulttuurintutkimus. 39, 1 (huhti 2022), 63.