[1]
Okkonen, V. 2023. Zombiuusliberalismin subjektin jäljillä: Itsenmittaamiseen valmentaminen ja itsevastuullisuuden murtumat työelämässä. Kulttuurintutkimus. 40, 2 (heinä 2023), 41–56.