[1]
Mäkikoskela, R. 2019. Lähellä, kaukana, lähellä: Kokemuksen materiaalinen vastus kuvataiteellisessa työskentelyssä. Kulttuurintutkimus. 35, 3–4 (heinä 2019), 35–50.