[1]
toimitus, L. 2019. English abstracts. Kulttuurintutkimus. 35, 3–4 (heinä 2019), 99–100.