(1)
Varje, P.; Turtiainen, J.; Lehmuskoski, K.; Kuokkanen, A.; Väänänen, A. Mielenterveys työelämän murroskohdissa: Lääketieteellisen intervention muuttuva rooli. kt 2021, 38, 52-67.