(1)
Huttunen, J. Omaehtoinen Elokuva Kulttuurituotantona Ja Osallistumisen Muotona. kt 2021, 38, 40-45.