(1)
Hallila, M. Yksi Carpelan Bahtinilla, Ravistettuna Ei Sekoitettuna. kt 2021, 38, 56-57.