(1)
Okkonen, V. Zombiuusliberalismin subjektin jäljillä: Itsenmittaamiseen valmentaminen ja itsevastuullisuuden murtumat työelämässä. kt 2023, 40, 41-56.