(1)
Jaakkola, M.; Korhonen, M.; Lappalainen, S. Mittaamisen mitta. kt 2023, 40, 1-6.