(1)
Mäkikoskela, R. Lähellä, Kaukana, lähellä: Kokemuksen Materiaalinen Vastus Kuvataiteellisessa työskentelyssä. kt 2019, 35, 35–50.