(1)
Eriksson, S.; Saukkonen, E. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo muutosvoimana: Nuorten liikuntakulttuurit vammaisuuden lähtökohdasta. kt 2020, 37, 103-113.