(1)
Ainalinpää, E. Luontodialogeista luontosuhteeseen. kt 2020, 36, 60-62.