Varje, P., Turtiainen, J., Lehmuskoski, K., Kuokkanen, A., & Väänänen, A. (2021). Mielenterveys työelämän murroskohdissa: Lääketieteellisen intervention muuttuva rooli. Kulttuurintutkimus, 38(2–3), 52–67. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/100522