Huttunen, J. (2021). Omaehtoinen elokuva kulttuurituotantona ja osallistumisen muotona . Kulttuurintutkimus, 38(1), 40–45. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/102400