Säilävaara, J. (2021). Nykyäitiys prekaarissa (työ)elämässä. Kulttuurintutkimus, 38(2–3), 116–118. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/110807