Mölsä, A. (2021). Kirjallisen elämän moneus avautuu, valta-analyysi jää puolitiehen. Kulttuurintutkimus, 38(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/111877