toimitus, L. (2022). English abstracts. Kulttuurintutkimus, 39(1), 63. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/115522