Vaahtera, T., & Lappalainen, S. (2023). Vammaistutkimus koulutuspoliittisia ja antikapitalistisia kyvykkyysoletuksia haastamassa: Digitalisaation ajan ihmisteollisuus. Kulttuurintutkimus, 40(2), 27–40. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/122782