Okkonen, V. (2023). Zombiuusliberalismin subjektin jäljillä: Itsenmittaamiseen valmentaminen ja itsevastuullisuuden murtumat työelämässä. Kulttuurintutkimus, 40(2), 41–56. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/125042