Alastalo, M., & Järvinen, K.-M. (2023). Digitaalisen hyvinvointivaltion jäljillä: Haastateltavana Virginia Eubanks. Kulttuurintutkimus, 40(2), 76–84. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/125847