Jaakkola, M., Korhonen, M., & Lappalainen, S. (2023). Mittaamisen mitta. Kulttuurintutkimus, 40(2), 1–6. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/130920