Mäkikoskela, R. (2019). Lähellä, kaukana, lähellä: Kokemuksen materiaalinen vastus kuvataiteellisessa työskentelyssä. Kulttuurintutkimus, 35(3–4), 35–50. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83638