Eriksson, S., & Saukkonen, E. (2020). Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo muutosvoimana: Nuorten liikuntakulttuurit vammaisuuden lähtökohdasta. Kulttuurintutkimus, 37(3-4), 103–113. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/92148