MÄKIKOSKELA, R. Lähellä, kaukana, lähellä: Kokemuksen materiaalinen vastus kuvataiteellisessa työskentelyssä. Kulttuurintutkimus, v. 35, n. 3–4, p. 35–50, 10 heinä 2019.