TOIMITUS, L. English abstracts. Kulttuurintutkimus, v. 35, n. 3–4, p. 99–100, 10 heinä 2019.