Huttunen, Jetta. 2021. ”Omaehtoinen Elokuva Kulttuurituotantona Ja Osallistumisen Muotona”. Kulttuurintutkimus 38 (1):40-45. https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/102400.