toimitus, Lehden. 2022. ”English Abstracts”. Kulttuurintutkimus 39 (1):63. https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/115522.