Okkonen, Venla. 2023. ”Zombiuusliberalismin subjektin jäljillä: Itsenmittaamiseen valmentaminen ja itsevastuullisuuden murtumat työelämässä”. Kulttuurintutkimus 40 (2):41-56. https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/125042.