toimitus, Lehden. 2019. ”English Abstracts”. Kulttuurintutkimus 35 (3–4), 99–100. https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83647.