Mäkinen, K. (2021) ”Nappikauppaa ja harrastushommia: Digitaalinen kotiäiti ja näkymätön työ”, Kulttuurintutkimus, 38(2–3), ss. 68–81. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/100137 (Viitattu: 21kesäkuuta2024).