Kärjä, A.-V. (2021) ”Ihminen, humoristi”, Kulttuurintutkimus, 38(1), ss. 48–50. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/100555 (Viitattu: 18syyskuuta2021).