Huttunen, J. (2021) ”Omaehtoinen elokuva kulttuurituotantona ja osallistumisen muotona ”, Kulttuurintutkimus, 38(1), ss. 40–45. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/102400 (Viitattu: 18syyskuuta2021).