Hallila, M. (2021) ”Yksi Carpelan Bahtinilla, ravistettuna ei sekoitettuna”, Kulttuurintutkimus, 38(1), ss. 56–57. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/102451 (Viitattu: 18syyskuuta2021).