Jakonen, M., Jonker-Hoffren, P., Kontturi, K.-K. ja Tiainen, M. (2021) ”Taidetyön yhteismuotoutuva todellisuus: Ehdotus monitieteiseksi lähestymistavaksi”, Kulttuurintutkimus, 38(2–3), ss. 96–112. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/102980 (Viitattu: 22lokakuuta2021).