Säilävaara, J. (2021) ”Nykyäitiys prekaarissa (työ)elämässä”, Kulttuurintutkimus, 38(2–3), ss. 116–118. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/110807 (Viitattu: 8joulukuuta2021).