Mölsä, A. (2021) ”Kirjallisen elämän moneus avautuu, valta-analyysi jää puolitiehen”, Kulttuurintutkimus, 38(4). Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/111877 (Viitattu: 6heinäkuuta2022).