Pirttilä, I. T. (2022) ”Miltä tietokirjallisuuden tulevaisuus näyttää?”, Kulttuurintutkimus, 39(1), ss. 48–52. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/113063 (Viitattu: 1maaliskuuta2024).