Koistinen, A.-K. (2022) ”Välineitä avarakatseiseen tiedontuotantoon”, Kulttuurintutkimus, 39(1), ss. 60–62. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/115289 (Viitattu: 6heinäkuuta2022).