toimitus, L. (2022) ”English abstracts”, Kulttuurintutkimus, 39(1), s. 63. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/115522 (Viitattu: 6heinäkuuta2022).