toimitus, L. (2022) ”Kirjoituskutsu: Fasismin ja populismin lumo: Kulttuurintutkimus-lehden teemanumero (1/2024)”, Kulttuurintutkimus, 39(3), s. 59. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/122748 (Viitattu: 5helmikuuta2023).