Vaahtera, T. ja Lappalainen, S. (2023) ”Vammaistutkimus koulutuspoliittisia ja antikapitalistisia kyvykkyysoletuksia haastamassa: Digitalisaation ajan ihmisteollisuus”, Kulttuurintutkimus, 40(2), ss. 27–40. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/122782 (Viitattu: 21helmikuuta2024).