Okkonen, V. (2023) ”Zombiuusliberalismin subjektin jäljillä: Itsenmittaamiseen valmentaminen ja itsevastuullisuuden murtumat työelämässä”, Kulttuurintutkimus, 40(2), ss. 41–56. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/125042 (Viitattu: 25heinäkuuta2024).