Laaksonen, S.-M. (2023) ”Sosiaalisen median tutkija ja houkuttelevat numerot”, Kulttuurintutkimus, 40(2), ss. 69–75. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/125715 (Viitattu: 13huhtikuuta2024).