Alastalo, M. ja Järvinen, K.-M. (2023) ”Digitaalisen hyvinvointivaltion jäljillä: Haastateltavana Virginia Eubanks”, Kulttuurintutkimus, 40(2), ss. 76–84. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/125847 (Viitattu: 4maaliskuuta2024).