Jaakkola, M., Korhonen, M. ja Lappalainen, S. (2023) ”Mittaamisen mitta”, Kulttuurintutkimus, 40(2), ss. 1–6. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/130920 (Viitattu: 21helmikuuta2024).