Teittinen, A. (2019) ”Mitä on kulttuuri?”, Kulttuurintutkimus, 35(3–4), ss. 1–2. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83634 (Viitattu: 9heinäkuuta2020).