Mäkikoskela, R. (2019) ”Lähellä, kaukana, lähellä: Kokemuksen materiaalinen vastus kuvataiteellisessa työskentelyssä”, Kulttuurintutkimus, 35(3–4), ss. 35–50. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83638 (Viitattu: 10heinäkuuta2020).