Saari, K. ja Saastamoinen, M. (2019) ”Hiljaista ja hiljennettyä vastarintaa: Siilinjärven haamupyörän tapaus”, Kulttuurintutkimus, 35(3–4), ss. 51–62. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83639 (Viitattu: 8joulukuuta2021).