toimitus, L. (2019) ”Kirjauutuuksia”, Kulttuurintutkimus, 35(3–4), ss. 97–98. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83646 (Viitattu: 31toukokuuta2020).