toimitus, L. (2019) ”English abstracts”, Kulttuurintutkimus, 35(3–4), ss. 99–100. Saatavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83647 (Viitattu: 6kesäkuuta2020).